Над 18 ли сте?

НеДа

В настоящата декларация за поверителност се съдържа информация относно как събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни, което може да бъде определено като обработка на лични данни.

Кои сме ние?

Уеб сайтът www.vipshopitaly.com е собственост на „ЕмЕйчЕм груп” ООД. Дружеството осъществява дейност, свързана с електронна търговия на стоки, които предлага и в своя офис, данни за които можете да намерите на основната страница на уеб сайта. Предприятието е официален представител на Tonino Lamborghini luxury beverages, Tonino Lamborghini Golf, Tonino Lamborghini mobile, Tonino Lamborghini watches, Villa Oppi, Momo design.

Кои данни са лични?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), лични данни могат да бъдат категоризирани като обикновени и специални или т. н. „чувствителни” лични данни.

Обикновени лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Специалните лични данни разкриват раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „ЕмЕйчЕм груп” ООД не обработва такава информация за Вас.

Защо събираме и съхраняваме Вашите лични данни?

„ЕмЕйчЕм груп” ООД  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни за да Ви предостави своите стоки и услуги. Данните  Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели, свързани с подобряване качеството на услугите ни.

По-долу са изброени видовете лични данни, които „ЕмЕйчЕм груп” ООД събира чрез уебсайта www.vipshopitaly.com .

Когато създавате акаунт при нас, www.vipshopitaly.com използва Вашите лични данни, за да Ви предоставим услуги в съответствие с профил „Регистриране”.  Конкретните лични данни, които събираме, за да бъде осъществена регистрация, са: име, фамилия, град, адрес, регион, е-мейл адрес, телефон. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е  за целите на регистрацията.

При извършване на покупка като „Гост” на нашия уебсайт, без да се регистрирате като потребител, ние събираме следните Ваши лични данни: Име, Фамилия, град, адрес, телефон за връзка. Тези лични данни са ни необходими само за целите на поръчката.

Когато предпочетете да направите поръчка „по телефона”, ние събираме следните лични данни от Вас: име, телефон, адрес за доставка. Изброените лични данни се използват само за осъществяване на поръчката чрез извършване на доставка.

„ЕмЕйчЕм груп” ООД няма да използва Вашите лични данни за цели, различни от тези, посочени по-горе.  За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения „ЕмЕйчЕм груп ООД ще поиска от Вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

„ЕмЕйчЕм груп” ООД използва събираните данни за управление на нашата дейност и предоставяне на предлаганите от нас продукти. Може също да използваме данните за комуникация с Вас – например да Ви информираме относно Вашата поръчка. Обработваме Вашите лични данни и във връзка с бисквитките, използвани на сайта. Повече за бисквитките, можете да научите в „Политика за бисквитките”.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

„ЕмЕйчЕм груп” ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

„ЕмЕйчЕм груп” ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени. Вашите лични данни, когато правите поръчка като гост, ще бъдат съхраняване до 3 /три/ години от направената поръчка и в този период няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуална претенция относно направената поръчка. След този период личните данни ще бъдат анонимизирани. Вашите лични данни, които обработваме, въз основа на регистрацията Ви в нашия уебсайт, се съхраняват за период от 5 /години/ от последното Ви влизане в профила. В този случай, ние считаме, че не се интересувате повече от представените продукти.

 Гарантираме Ви, че ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Ние сме длъжни по Ваше искане да Ви предостави информация относно конкретните лични данни, които събираме начинът по който ги събираме и обработваме.

· В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

· Данни за контакт с „ЕмЕйчЕм груп” ООД в качеството си на собственик на уебсайта www.vipshopitaly.com

· Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните 

· Целите на обработването

· Правното основание за обработката

· Съответните категории лични данни, които се обработват

· Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити

· Ако обработката се основава на законните интереси на “ЕмЕйчЕм груп” ООД или на трета страна, информация за тези интереси

· Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни

· Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване

· Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време

· Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган

· Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни

· Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас

· Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика за тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка

Как мога да получа достъп до моите лични данни, които обработвате?

За да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, следва да отправите искане до „ЕмЕйчЕм груп“ ООД чрез  „Форма за искане от субекта на данни“, която можете да намерите на посочените контактни данни на „ЕмЕйчЕм груп” ООД. Искането се подава лично от субекта на данни. 

Как мога да се възползвам от правото си да „бъда забравен” ?

За да се възползвате от правото си личните Ви данни да бъдат изтрити, следва да натиснете бутона „искам личните ми данни да бъдат изтрити”.  След натискане на съответния бутон, личните Ви данни ще бъдат анонимизирани.

Моля да имате предвид, че ако сте направили покупка през нашия уеб сайт www.vipshopitaly.com през последните  3 /три/ години, личните ви данни, свързани с направената поръчка, няма да бъдат изтрити, тъй като се съхраняват въз основа на легитимния интерес на Администратора за целите на евентуални претенции от Ваша страна, свързани с направените поръчки.

 

КОНТАКТИ:

 

Администратор на данни: „ЕмЕйчЕм груп” ООД

Адрес: гр. София, бул. Арсеналски № 9

Телефон: +35928650229

Ел. поща: contact@vipshopitaly.com

Интернет страница: www.vipshopitaly.com